plnb+47 968 38 450logoped.brk@gmail.com
Begrensningene i mitt språk er begrensningene i min verden
Ludwig Wittyenstein

Kursy

DataAnaliza i synteza słuchowaProwądzcy
Lipiec
2020
Od karmienia do mówieniaBeata Białas
CAPD - strategie terapeutyczne w
zaburzeniach przetwarzania słuchowego
Magdalena Kosiń
Integracja sensorycznaMagdalena Kosiń
AnkyloglosjaAleksandra Rosińska
Mowa bezdźwięcznaAleksandra Rosińska
RotacyzmAleksandra Rosińska
JąkanieElżbieta Dąbrowska
Wertykalno - horyzontalna pozycja języka.
Oddychanie
Beata Białas
Seplenienie boczneBeata Nedwidek
Wrzesień
2020
ALL kursLine Avers
Podstawy anatomii dla logopedów. Mięśnie
głowy i szyi
Aleksandra Rosińska
Październik
2020
OPT- kurs poziom 1 i 2
Talktools.
Line Avers
Literate dysleksitest nettkursKurs internetowy
Zaburzenia przetwarzania słuchowego.
Terapia APD
Magdalena Kosiń
Luty
2021
Opóźniony rozwój mowyJustyna Pietrzak
Kwiecień
2021
Kurs dla początkujących tegn til taleLise Åslund i Hanne Midtlin
Sierpień
2021
Programowanie językaAleksandra Rosińska
Październik
2021
Wybiórczość pokarmowaAgata Kalina
Terapia jąkania u dzieciAleksandra Boroń
Efektywne strategie AAC w pracy z dziećmi
z opóźnionym rozwojem mowy
Barbara Pietrowska
Diagnoza i terapia dziecka z zespołem
Downa
Aleksandra Listoń
Masaż logopedyczny dziecka od podstawAleksandra Kizdoń
Listopad
2021
Apraksja nabytaJoanna Sewastynowicz
Wspomaganie artykulacji głosek wargowych
technikami manualnymi
Marta Czajka
Integracja sensoryczna w terapii
logopedycznej
Agata Kalina
Oswojenie ma znaczenie. Terapia karmieniaAgata Kalina
Praca z pacjentem z obniżonym napięciem
mięśniowym
Aleksandra Listoń
Grudzień
2021
PEG i sonda w pracy logopedyMonika Budkowska
Czucie głębokie w pracy logopedyMarta Czajka
DysfagiaAgata Kalina
OligofazjaRenata Bronisz
Czerwiec
2022
ETTHNO elastyczno- terapeutyczny taping
w logooedii i neurologopedii
Martyna Brychcy
Dwudniowy kurs w TAKO – senter w Oslo. Diagnoza i
terapia logopedyczna u pacjentow z chorobami rzadkimi
Pażdziernik 2022LETSIP Norge- jednodniowy kurs terapii miofunkcjonalnej
prowadzacy: Bjarte Høydal
Listopad 2022Diagnoza skroconych wedzidelek jamy ustnej w aspekcie
logopedycznym
Mira Rzadzka
Vinterkonferanse 2022dwudniowa konferencja dla logopedow w Norwegii
2023Diagnoza i terapia osob doroslych z afazjaDr Anna Siudak
Diagnoza neurologicznych zaburzen mowy po udarze mozgu (afazja,
dyzartria i anartria)
dr. n. med. Joanna Sewastynowicz
Terapia zaburzen mowy po udarze mózguUrszula Mazur
Programowanie języka u osób dorosłych z afazjąDr Anna Siudak
Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.Dr Anna Siudak
Postępowanie terapeutyczne w afazji ruchowej u osób dorosłychDr Anna Siudak
Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznymDr Anna Siudak