plnb+47 968 38 450logoped.brk@gmail.com
Begrensningene i mitt språk er begrensningene i min verden
Ludwig Wittyenstein

Logopedpraksis

Min logopedpraksis ble opprettet spesielt for barn som ikke har utviklet tale eller som har forstyrrelser i taleutvikling av forskjellige grunner. Jeg legger vekt på kvalitet og praktiserer prinsippet: læring gjennom lek. I timene bruker jeg ofte hjelpemidler so vekker barnas nysgjerrighet.
Ulike metoder og variasjoner fra møte til møte gir gode relasjoner mellom meg og barnet og inviterer barnet til å være oppmerksom på ting. Læring gjennom lek, godt samarbeid med foreldre og øvelser hjemme gir alltid gode resultater.