plnb+47 968 38 450logoped.brk@gmail.com
Begrensningene i mitt språk er begrensningene i min verden
Ludwig Wittyenstein

Prislisten

Prislisten for tjenester følger Helfos takster.

Avlysning av avtalt time må skje senest 24 timer før. Ved for sen avbestilling må man betale for timen.
I tillegg til klienter som velger å betale privat kan jeg leies inn av kommuner og besøke barnehager eller skoler. Jeg har avtale med Helfo som kan dekke utgiftene, og jeg kan være behjelpelig med søknadsprosessen.
For mer informasjon om hvem som har krav på refusjon og hvilke vilkår som må oppfylles, søk på www.helfo.no.

Hvem kan få støtte til logoped fra Helfo?

Se her