plnb+47 968 38 450logoped.brk@gmail.com
Begrensningene i mitt språk er begrensningene i min verden
Ludwig Wittyenstein

Jeg er utdannet som logoped og jobber med lidenskap.

Om meg:

Jeg er tospråklig logoped (norsk og polsk) som jobber hovedsakelig med barn og ungdommer. Fra høsten 2023 utvider jeg mine kunnskaper og kompetanse og starter å jobbe også med voksne. Jeg har bodd og jobbet i Norge i over 20 år.
Takket være det, forstår jeg godt hvor utfordrende det er å ha flerspråklige barn og være flerspråklige foreldre. Jeg jobber mye både med polske og norske barn. Jeg er gift, bor på Gol, er mor til to fantastiske barn som inspirerer meg stadig. Derfor har alltid fagområdene flerspråklighet og språkutvikling vært i mitt fokus.
Jeg er medlem av Norsk Logopedlag. På grunn av det er jeg stadig i utvikling og deltar på mange bransjekurser, seminarer, logopediske workshops og møter andre spesialister. Se gjerne liste over kurser jeg har vært på.
Gleder meg til å hjelpe deg med språkutfordringer.

Logopedpraksis

Min logopedpraksis ble opprettet spesielt for barn som ikke har utviklet tale eller som har forstyrrelser i taleutvikling av forskjellige grunner. Jeg legger vekt på kvalitet og praktiserer prinsippet: læring gjennom lek. I timene bruker jeg ofte hjelpemidler so vekker barnas nysgjerrighet.
Ulike metoder og variasjoner fra møte til møte gir gode relasjoner mellom meg og barnet og inviterer barnet til å være oppmerksom på ting. Læring gjennom lek, godt samarbeid med foreldre og øvelser hjemme gir alltid gode resultater.

Når bør du ta kontakt med logoped?

Hvis, uansett alder, han eller hun:
 • Ikke har øyekontakt, ikke svarer på navnet sitt eller når han/hun ikke forstår enkle beskjeder
 • sikler, setter tungen mellom tennene, sover med munnen åpen
 • har vansker med å snakke og uttrykke seg
 • har vansker med å uttale språklydene
 • har problemer med å bite, tygge eller svelge
 • strever med oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse

 

Hva kan jeg tilby?

Som logoped tilbyr jeg behandling innenfor bl.a. disse fagområdene:
 • diagnostikk og terapi av barn med forsinket språkutvikling
 • språk og utalevansker
 • problematikk rundt flerspråklighet
 • munnmotoriske vansker – orofacial myofunksjonell terapi (Oral Placement Therapy- TalkTools, Letsip og MyoTaping)
 • selektive spisevansker
 • taleflytvansker
 • afasi og dysartri
 • apraksi
 • logopedisk forebygging/ råd og veiledning

 

Vanlig progresjon i uttale hos norske barn:

 • 1- åring: prøver å si de enkleste ordene som f. eksempel mamma, pappa, hei, ja, uff, opp
 • 2-åring: lyder som brrr, voff, nam – nam, miau, bææ, og setter sammen to ord, f.eks. ha det,
  se der, mamma min, bamse sitte.
 • 3-åring: kan uttale alle vokalene og m, p, b og h. I tillegg kan barnet sette sammen tre ord.
 • 4-åring: kan si riktig ord med n, t, d, j, f, v og l. Vanligvis kan barnet fortelle hvordan det var i barnehagen, synge lange sanger og kan begynne å vise interesse for bokstavlæring.
 • 5-åring: uttaler riktig k, g og ng. Barnet burde ikke bytte på lyder som f. eksempel datt i stedet for katt, då i stedet for gå.
 • 6-åring: kan si ord med r
 • 7-åring: sier s (etter tannfelling)
 • 9-åring: bruker riktig lydene kj og skj.

Ett språk setter deg i livets korridor. To språk åpner dører på din vei

Frank Smith