plnb+47 968 38 450logoped.brk@gmail.com
Begrensningene i mitt språk er begrensningene i min verden
Ludwig Wittyenstein

Jeg er utdannet som logoped og jobber med lidenskap.

Om meg:

Jeg har fullført tre- års bachelorgrad i spesial pedagogikk og en 5-års mastergrad i pedagogikk med spesialisering i logopedi i Warszawa. Jeg har bodd og jobbet i Norge i over 20 år. Takket være det, forstår jeg godt hvor utfordrende det er å ha flerspråklige barn og være flerspråklige foreldre. Jeg jobber mye både med polske og norske barn.
Jeg er gift, bor på Gol, er mor til to fantastiske barn som inspirerer meg stadig. Derfor har alltid fagområdene flerspråklighet og språkutvikling vært i mitt fokus.
Jeg ble kjent med utdanningssystemet i Norge for over 12 år siden og jobbet i begynnelsen som tospråklig assistent på en norsk ungdomsskole, deretter delvis som lærer ved Gol Læringssenter.
Siden 2017 har jeg jobbet som lærer i en norsk barnehage, og sommeren 2020 etablerte jeg egen logopedpraksis. Jeg er medlem av Norsk Logopedlag. På grunn av det kan jeg stadig utvikle min kompetanse, delta på mange bransjekurs, seminarer, logopediske workshops og møte med andre spesialister.
I timene bruker jeg logopediske hjelpemidler som er attraktive for barn og som hjelper både med motivering og rask læring. Jeg kan også gi råd om hvilke bøker og pedagogiske leker som kan være støtte i riktig tale og hva som er spesielt verdt å være oppmerksom på for barnets språkutvikling.

Hvorfor velge akkurat meg?

Jo, fordi:
 • Jeg tilbyr individuell tilpasset opplegg til ditt barns behov.
 • Jeg behandler alle barn på en god måte slik jeg vil at andre behandler mine egne.
 • Jeg tilbyr mulighet for gratis konsultasjon før første besøk.
 • Jeg har gode tilbakemeldinger fra foreldrene til barn jeg har jobbet med, og de sier at jeg er full av ideer for å nå gode resultater.

 

Når bør du ta kontakt med logoped?

Hvis, uansett alder, han eller hun:
 • Ikke har øyekontakt, ikke svarer på navnet sitt eller når han/hun ikke forstår enkle beskjeder
 • sikler, setter tungen mellom tennene, sover med munnen åpen
 • har vansker med å snakke og uttrykke seg
 • har vansker med å uttale språklydene
 • har problemer med å bite, tygge eller svelge
 • strever med oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse

 

Hva kan jeg tilby?

Som logoped tilbyr jeg behandling innenfor bl.a. disse fagområdene:
 • diagnostikk og terapi av barn med forsinket språkutvikling
 • språk og utalevansker
 • problematikk rundt flerspråklighet
 • oppmerksom- og konsentrasjonstrening
 • logopedisk forebygging/ råd og veiledning
 • jeg jobber også med metoden Oral Placement Therapy – TalkTools som kan hjelpe barn med store munnmotoriske vansker å få bedre spise- og taleferdigheter, og redusere sikling

 

Vanlig progresjon i uttale hos norske barn:

 • 1- åring: prøver å si de enkleste ordene som f. eksempel mamma, pappa, hei, ja, uff, opp
 • 2-åring: lyder som brrr, voff, nam – nam, miau, bææ, og setter sammen to ord, f.eks. ha det,
  se der, mamma min, bamse sitte.
 • 3-åring: kan uttale alle vokalene og m, p, b og h. I tillegg kan barnet sette sammen tre ord.
 • 4-åring: kan si riktig ord med n, t, d, j, f, v og l. Vanligvis kan barnet fortelle hvordan det var i barnehagen, synge lange sanger og kan begynne å vise interesse for bokstavlæring.
 • 5-åring: uttaler riktig k, g og ng. Barnet burde ikke bytte på lyder som f. eksempel datt i stedet for katt, då i stedet for gå.
 • 6-åring: kan si ord med r
 • 7-åring: sier s (etter tannfelling)
 • 9-åring: bruker riktig lydene kj og skj.

Ett språk setter deg i livets korridor. To språk åpner dører på din vei

Frank Smith